Matka zaniedbuje dzieci po rozwodzie. Co może zrobić ojciec?

adwokat kontakty z dziekiem wroclaw

W wyroku rozwodowym sąd obowiązany jest rozstrzygnąć również o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o tym w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, w praktyce więc sąd ustala z którym z rodziców dzieci będą stale zamieszkiwać, natomiast drugi … [Read more…]

Zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

adwokat wrocław

Wiele się słyszy i mówi o tym, że rodzice pod których opieką dzieci stale przebywają, utrudniają, a czasem nawet całkowicie uniemożliwiają, utrzymywanie kontaktów przez drugiego rodzica z dzieckiem. Uzasadnień dla takiego stanu rzeczy jest całe mnóstwo, zwykle jednakże rodzice wskazują, iż to dziecko nie chce kontaktów z drugim rodzicem utrzymywać, więc żeby dziecka do spotkań … [Read more…]

Małe dzieci i kontakty poza domem i bez matki.

father-1633655_1920

ADWOKAT PRAWO RODZINNE WROCŁAW Zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, a w braku porozumienia kwestię tę rozstrzyga sąd opiekuńczy, nie ulega więc wątpliwości, że w przypadku, gdy dziecko zamieszkuje z matką ojciec ma prawo … [Read more…]